Konta bankowe

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński z siedzibą

ul.Wiertnicza 142  02-952 Warszawa

dysponuje następującymi rachunkami bankowymi: 

 

ZMIANA BANKU I KONT

BANK

 

BNP PARIBAS

 

RACHUNEK BIEŻĄCY -            PLN

63 1600 1055 1744 1950 8000 0001

 

RACHUNEK POMOCNICZY -  EUR

36 1600 1055 1744 1950 8000 0002

 

RACHUNEK POMOCNICZY -  USD

09 1600 1055 1744 1950 8000 0003