Pro Memoria

Wiktor Wegrzyn

WIKTOR WĘGRZYN - HETMAN MOTOCYKLISTÓW POLSKICH

17 stycznia 2017 r. odszedł od nas w Chicago do Pana wielki Człowiek, który to miano udowodnił dokonaniami swojego życia.
Śp. Wiktor Węgrzyn, urodzony 21 lipca 1939 r. w Warszawie był jednocześnie wyjątkowo skromny, unikający rozgłosu oraz nie dbający o należną Mu sławę.
Rajd Katyński mówi o Polsce pięknej, wielkiej i szlachetnej. Jak pisał śp. Wiktor: ,,Powstał po to, by przywrócić Polakom ich prawdziwą historię i tożsamość. To nie jest wyłącznie podróż przez minione stulecia i nasze święte miejsca. To przede wszystkim szkoła rycerska oparta na zasadach, jakie przekazali mi polscy żołnierze.”
Śp. Komandor Wiktor Węgrzyn był człowiekiem niezłomnym i bezkompromisowym oraz wspaniałym ambasadorem Polski nie tylko w USA, gdzie organizował siłę duchową i realną pomoc materialną dla Polaków walczących o wolność, ale też na motocyklowym szlachetnym szlaku życia przywracał prawdę o Narodzie Polskim.
On to sprawił, że zakazana przez lata polskość odradza i ożywia się, a wiele pomników św. Jana Pawła II ufundowanych przez SMMRK na Kresach, a w tym w Tobolsku na Syberii wraz z pomnikami św. Siostry Faustyny i św. Rafała Kalinowskiego są miejscem modlitwy i spotkań Rodaków i naszych przyjaciół.
Dziękujemy Panu Bogu za dar uczenia się od tego niezwykłego Człowieka i Patrioty.Modlimy się za duszę śp. Wiktora i prosimy o dalsze Boże Błogosławieństwo dla dzieła Jego życia - Stowarzyszenia Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.
Komandorze Rajdów Katyńskich i Hetmanie polskich motocyklistów – pokonywanie rajdowych tras pielgrzymich z Twoimi koordynatami życiowymi było dla nas zaszczytem i honorem.
18 lutego 2017 prochy Wiktora Węgrzyna spoczęły w podziemiach Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w Panteonie Wielkich Polaków.

 

   DSC 3844 XL AKN 8235