• Monte Cassino
  • Kopciowo
  • Rossa
  • Zułów
  • Poczet
  • Kapelani
  • Świątynia 2023

SOLIDARNI Z SYRIĄ

POMAGAMY!!!

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński uruchomiło zbiórkę pieniężną na rzecz pomocy poszkodowanym w Syrii po trzęsieniu ziemi.
Koordynatorem zbiórki jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 
Dary pieniężne prosimy wpłacać na konto Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński:
 
PNB Paribas
Nr 63 1600 1055 1744 1950 8000 0001
 
Z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe - SOLIDARNI Z SYRIĄ".
 
 
POMAGAMY

RAJD KATYŃSKI

WSTAWIAMY INFORMACJE O RAJDACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE JAK I PRZEZ PRZEDSTAWICIELI USA

JASNA GÓRA

INFORMACJE O ZLOTACH NA JASNEJ GÓRZE

GIETRZWALD

INFORMACJE O ZLOTACH W GIETRZWAŁDZIE

INNE RAJDY

INFORMACJE O POZOSTAŁYCH RAJDACH TAKICH JAK: HUTA PIENIACKA, PONARY, MOGIŁA PRADZIADA

INICJATYWY

WRAŻENIA UCZESTNIKÓW

ODWIEDZANE KRAJE

KRESY

ŚPIEWNIK RAJDOWY

PRO MEMORIA