Regulamin jazdy w kolumnie

 

ZASADY JAZDY GRUP MOTOCYKLOWYCH PODCZAS RAJDÓW KATYŃSKICH

Jazda motocykli w grupie różni się zasadniczo od jazdy indywidualnej. Motocyklista jadący w formacji motocyklowej staje się częścią większego zespołu i podlega innym zasadom. Odpowiada za bezpieczeństwo swoje i kolegów. Nie przestrzeganie zasad jazdy w grupie może zakończyć się tragicznie.

Uczestnicy Rajdów Katyńskich zapewne rozpoznają moskiewską ulicę i grupę moskiewskich bajkerów.
Każdy z motocyklistów ma indywidualne nawyki i może je stosować, kiedy jedzie solo, jeżeli chce jechać w grupie, musi się podporządkować poniższym zasadom.

 

FORMACJE JAZDY


Podstawową formacją jazdy motocykli podczas Rajdów Katyńskich jest jazda "na zakładkę". 

Pierwszy motocykl jedzie lewą stroną pasa drogi, drugi w odległości 1 sekundy po prawej stronie tego samego pasa i tak naprzemian cala grupa. W trudnych warunkach (dziurawe drogi, deszcz, itp.) zwiększamy odległości między motocyklami.
Jedziemy jednym pasem drogi a nie jak szarańcza - kilkoma.

Co to znaczy odstęp 1 sekundy? 

To jest odległość, jaką motocykl przejeżdża w czasie jednej sekundy przy danej szybkości. Dla przykładu, przy szybkości 50 km/godz. będzie to 13 metrów, przy szybkości 120 km/godz.- 33 metrów. Im większa szybkość - odległość pomiędzy motocyklami się zwiększa.
Jak zmierzyć tą odległość? Kiedy poprzedzający ciebie motocykl mija wybrany przez Ciebie punkt przy drodze (znak drogowy, drzewo, słupek itp.) powiedz "sto dwadzieścia trzy" i twój motocykl powinien minąć ten sam punkt, jeżeli nie - to musisz dopasować odległość.

1-2

Grupy rajdowe liczą do 10 motocykli.

Grupę prowadzi i jest za nią odpowiedzialny Starosta Grupy a zamyka doświadczony, dysponujący szybkim motocyklem Goniec Grupy. Motocykliści mniej doświadczeni jadą na początku grupy, za prowadzącym.

Nie dopuszczalne jest:

a.    zmiana miejsca w grupie w czasie jazdy.
b.    hamowanie bez uprzedniego powiadomienia jadących z tyłu motocyklistów.

Jadący koło Ciebie spodziewają się, że jesteś na właściwej pozycji, każda zmiana może spowodować problemy. Zbyt małe odległości pomiędzy motocyklami zwiększają niebezpieczeństwo.
Podczas wyprzedzania i pokonywania zakrętów, motocykle jadące "na zakładkę" zwiększają odległości do 2 - 3 sekund i przechodzą w szyk pojedynczy. Zmiany szyku jazdy dyktowane są przez Starostę grupy. (patrz znaki)
Grupa jadąca w szyku pojedynczym nie może być zbyt rozciągnięta, każdy motocyklista, uczestnik danej Grupy musi obserwować prowadzącego (Starostę) i wykonywać jego polecenia.


Jeżeli podczas jazdy w grupie nie czujesz się bezpiecznie - grupa jedzie zbyt szybko, daj znać ręką jadącym za tobą motocyklistom, przepuść ich i jedź swoim własnym tempem. Za tobą pozostanie tylko jadący ostatni w Grupie - Goniec, który również zwolni i zostanie z Tobą do pomocy. Funkcję Gońca Grupy przejmuje wówczas ostatni motocyklista w szyku. Na następnym postoju zostaniesz dołączony do Grupy wolniejszej. Jadący za tobą motocykliści zapełnią opuszczone przez ciebie miejsce w szyku, przesuwając się do przodu. Nie wolno zmieniać strony pasa, ten ruch jest niebezpieczny dla jadącej Grupy. Podobnie postępuj w przypadku, gdy z ważnych przyczyn (senność, potrzeby fizjologiczne itp.) musisz zatrzymać motocykl. Jeżeli Goniec Grupy uzna za stosowne zatrzymanie całej grupy, musi powiadomić prowadzącego - Starostę. Jeżeli zostałeś z tylu i doganiasz swoja grupę, dołącz na końcu.


Grupy rajdowe dobierane są z motocyklistów o podobnej, komfortowej szybkości i podobnym zasięgu na pełnym zbiorniku paliwa. Rajd Katyński nie jest wyścigiem!


STRATEGIA JAZDY

  • Podczas jazdy przez tereny wiejskie, przechodzimy w szyk pojedynczy i zmniejszamy prędkość. Pamiętaj - zwierzęta mają zawsze pierwszeństwo.
  • Zakręty zwłaszcza lokalnych dróg często są pokryte piaskiem lub żwirem, spotkamy tez drogi z dziurawe, kiedy są mokre – b. śliskie.
  • Jeżeli jakość drogi jest zła – jedziemy w formacji pojedynczej.
  • W mieście, na skrzyżowaniach dróg ze światłami, przechodzimy w szyk parami, ścieśniamy długość grupy i zmniejszamy znacznie odległości pomiędzy Grupami.
  • Nie możemy dać się podzielić. Blokujemy skrzyżowanie całą Grupą(5 z lewej i 5 z prawej) do chwili, kiedy przejedzie cała kolumna łącznie z furgonami. Blokuje pierwsza Grupa, która wjeżdża na skrzyżowanie i dołącza na końcu kolumny. Jeżeli nie wszystkim uda się przejechać skrzyżowanie i cześć motocykli zatrzyma się na świetle czerwonym, część grupy, która przejechała skrzyżowanie zatrzyma się w bezpiecznym miejscu i poczeka na resztę.
  • W terenie niezabudowanym odległość pomiędzy Grupami zwiększamy, jednak zawsze jedziemy w zasięgu wzroku.
    Kiedy Grupa zmienia kierunek jazdy (skręca w inną drogę, ulicę w mieście) a jadący z tyłu motocykliści mogą tego nie zauważyć, obowiązkiem ostatniego jest zatrzymać się na zakręcie i poinformować nadjeżdżających.EFEKT JO-JO


Efekt Jo-jo powstaje wówczas, kiedy po zatrzymaniu się lub wychodząc z ostrych zakrętów prowadzący przyspiesza zbyt mocno. Odległości pomiędzy motocyklami się znacznie zwiększają. Jadący z tylu musza znacznie przyśpieszyć, aby wrócić na swoje miejsca w kolumnie. Można zapobiec temu problemowi, jeżeli prowadzący ograniczy przyspieszenie i kontroluje grupę w lusterku.

TANKOWANIE


W warunkach, jakie obowiązują za wschodnią granicą, zatankowanie 100 motocykli zajęłoby ponad 6 godzin. Dlatego też Starosta Grupy organizuje tankowanie wspólne. (druk tankowania)
Po przekroczeniu każdej granicy, zbierze od uczestników swojej Grupy, przewidywaną sumę, jaką każdy uczestnik wyda na paliwo, na terenie danego państwa. Na stacji benzynowej, przed tankowaniem swojej Grupy, zostawi w kasie przewidywana sumę pieniędzy i motocykliści kolejno rozpoczną tankowanie, nie kasując licznika. Wyznaczony motocyklista spisze z licznika za ile zatankował kolejny motocykl i odliczy od sumy, jaka jest na koncie zatankowanego motocyklisty. Po zatankowaniu całej grupy odbierze w kasie nadpłatę.


SYGNAŁY INFORMACYJNE


Podczas jazdy, prowadzący Rajd (Grupę), Pilot Rajdu (Starosta Grupy), podaje komendy, używając kierunkowskazów, rak i nóg. Te sygnały wskazują zmianę drogi, przeszkody, zwiększenie szybkości lub zwolnienie, zmianę formacji jazdy. Te sygnały muszą być przekazane przez uczestników Grupy do tyłu. Każdy uczestnik Rajdu musi je znać na pamięć.

 gest1

gest2

Powyższe sygnały są własnością Motorcycle Safety Foundation, udostępniamy je za ich zgodą.

ZMIANA PASA DROGI


W dużych miastach na Wschodzie będziemy jechać wielopasmowymi i ruchliwymi drogami. Obwodnica moskiewska (Bolszoje Kolco) ma sześć pasów w jednym kierunku.
Aby zmienić pas drogi, prowadzący grupę musi zmienić pas tak, aby jadący za nim motocyklista również się zmieścił a następnie lekko zwolnił, wpuszczając przed siebie pozostałych motocyklistów Grupy, tak jak na poniższym rysunku. 

 a-b-c