• Rossa
  • Zułów
  • Poczet
  • Kapelani
  • Bolonia
  • CASAMASSIMA
  • Kalwaria Zebrzydowska

Zaproszenie do Radecznicy

Zaproszenie
 
Klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy
zaprasza na zakończenie sezonu motocyklowego.
 
Nowy termin uroczystego zakończenia ustalony został na dzień
         22 października 2022 r.
 
Radecznica_II.png

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN W ZARZĄDZIE SMMRK

Przyjaciele,

Członkowie Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
Pragniemy poinformować, że w związku z decyzją dotychczasowego Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia, Michała Szeligi o rezygnacji z piastowanej dotąd funkcji,
jak również wskutek dokonanych przez Walne Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia w Nowym Mieście nad Pilicą zmian w Statucie Stowarzyszenia, doszło
do zmian w składzie Zarządu SMMRK.
 
Kliknij aby otworzyć

RAJD KATYŃSKI

WSTAWIAMY INFORMACJE O RAJDACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE JAK I PRZEZ PRZEDSTAWICIELI USA

JASNA GÓRA

INFORMACJE O ZLOTACH NA JASNEJ GÓRZE

GIETRZWALD

INFORMACJE O ZLOTACH W GIETRZWAŁDZIE

INNE RAJDY

INFORMACJE O POZOSTAŁYCH RAJDACH TAKICH JAK: HUTA PIENIACKA, PONARY, MOGIŁA PRADZIADA

INICJATYWY

WRAŻENIA UCZESTNIKÓW

ODWIEDZANE KRAJE

KRESY

ŚPIEWNIK RAJDOWY

PRO MEMORIA