Zaproszenie do Radecznicy

Zaproszenie
 
Klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy
zaprasza na zakończenie sezonu motocyklowego.
 
Nowy termin uroczystego zakończenia ustalony został na dzień
         22 października 2022 r.
 
Radecznica_II.png

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN W ZARZĄDZIE SMMRK

Przyjaciele,

Członkowie Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
Pragniemy poinformować, że w związku z decyzją dotychczasowego Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia, Michała Szeligi o rezygnacji z piastowanej dotąd funkcji,
jak również wskutek dokonanych przez Walne Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia w Nowym Mieście nad Pilicą zmian w Statucie Stowarzyszenia, doszło
do zmian w składzie Zarządu SMMRK.
 
Kliknij aby otworzyć