SOLIDARNI Z SYRIĄ

POMAGAMY!!!

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński uruchomiło zbiórkę pieniężną na rzecz pomocy poszkodowanym w Syrii po trzęsieniu ziemi.
Koordynatorem zbiórki jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 
Dary pieniężne prosimy wpłacać na konto Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński:
 
PNB Paribas
Nr 63 1600 1055 1744 1950 8000 0001
 
Z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe - SOLIDARNI Z SYRIĄ".
 
 
POMAGAMY