Ostatnie pożegnanie

Śp. Franciszek Bąkowski


Śp. Franciszek Bąkowski urodził się 16 lutego 1936 r. w Hucie Pieniackiej na Wołyniu (Ukraina).
Dnia 28 lutego 1944 r. bandyci z SS „Galizien”, UPA i okoliczni ukraińscy mieszkańcy zamordowali w okrutny sposób w tzw. Rzezi Wołyńskiej jego matkę, ojca i brata. Jemu jako 8-letniemu chłopcu udało się cudem przeżyć, gdzie następnie został przygarnięty przez księdza Jana Cieńskiego i wspólnie z innymi sierotami wychowywał się w Złoczowie na Ukrainie. Przez kolejne lata tułał się po różnych sierocińcach. W końcu zatrzymał się w Kędzierzynie-Koźlu na Śląsku Opolskim. Tam ukończył Technikum Żeglugi Śródlądowej, gdzie następnie jako nauczyciel zawodu pracował w szkole z młodzieżą.
Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Poznaniu. Był głównym założycielem Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Przez całe swoje życie wiele czasu poświęcał szerzeniu wiedzy o Wołyniu i mordach
na Polakach w 1944 roku. Był on bezpośrednim i wiarygodnym świadkiem, którego wszyscy chętnie słuchali i z nim dyskutowali. Często w opowieściach wyrażał swoje niezwykłe przywiązanie do
ojcowizny w Hucie Pieniackiej. Za swojego życia odwiedzał to miejsce dziesiątki razy. Radio i TV
chętnie przeprowadzały z nim wywiady, a on chętnie ich udzielał.Był zaprzyjaźniony ze śp. Wiktorem Węgrzynem komandorem Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński orazwieloma jego członkami.
W dowód uznania został odznaczony Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, a w 2020 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Pan Franciszek Bąkowski zmarł dnia 4 maja br. w Poznaniu.


Cześć Jego Pamięci!


Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…!


Uwaga:


Msza św. pogrzebowa odbędzie 10 maja (środa) br. o godz. 9.00 w kościele pw. Św.
Stanisława Kostki w Poznaniu przy ul. Rejtana 8. Natomiast pogrzeb (tego samego dnia) na
cmentarzu Miłostowo w Poznaniu o godz.11.20 (wejście od ul. Warszawskiej).
W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w pogrzebie u kolegi Zdzisława Fąka, tel. 600 026 653.

01