II Rajd motocyklowy "Podlasie-Nadbiebrzańskie"

Miejsca które zwiedzimy związane  dziś  z  Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Wcześniej do roku 1569r. Wielkie Księstwo Litewskie. W 1569r. włączone do Korony. Od 1795 r. zabór Pruski, a  od 1807r Biebrza w tych okolicach była granicą między Imperium Rosyjskim a Królestwem Polski, a od 1815r  Biebrza stanowi   „granice” Imperium Rosyjskiego a  Kongresówki. I wojna światowa, a Biebrza stanowi  tu linię frontu niemiecko – rosyjskiego. Bitwa o zdobycie Twierdzy Osowiec trwa pół roku.
1918 r. przychodzi wyzwolenie. Od 1939 r. kontrolę przejmują Sowieci, 1941 r. przychodzą Niemcy, 1945 r.„ wyzwolenie” Cd znamy.

Plan rajdu

podlasie nadbiebrzańskie focia