KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN W ZARZĄDZIE SMMRK

Przyjaciele,

Członkowie Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
Pragniemy poinformować, że w związku z decyzją dotychczasowego Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia, Michała Szeligi o rezygnacji z piastowanej dotąd funkcji,
jak również wskutek dokonanych przez Walne Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia w Nowym Mieście nad Pilicą zmian w Statucie Stowarzyszenia, doszło
do zmian w składzie Zarządu SMMRK.
 
Kliknij aby otworzyć